Home

         International Business Clinic

             

                            Your Partner In Entrepreneurship

De International Business Clinic (IBC) is een strategisch adviesbureau  dat wordt gedreven door idealen en geleid door principes.   Bij IBC is een interdisciplinair team werkzaam van getalenteerde en betrokken mensen. Van studenten tot professionals, van medewerkers tot ondernemers. Allen zijn verbonden door de affiniteit met ondernemerschap en de wens een maatschappelijke impact te maken. Het is een team dat is samengesteld vanuit de filosofie: "frictie produceert inzicht". Het beste argument prevaleert, de meest zuivere strategie wordt gekozen. Daarom werken er bij ons mensen met allerlei verschillende achtergronden, elk hun eigen perspectief en onze organisatiestructuur vormt de katalysator voor het benutten van het menselijk potentieel teneinde een competitief voordeel te realiseren voor onze cliënt.


   We voeren enerzijds een commerciële praktijk, anderzijds verschaffen wij pro bono dienstverlening  aan organisaties met een idealistische doelstelling en ondernemers die behoren tot "risicogroepen". De pro bono dienstverlening is onderdeel van een meervoudige strategie om maatschappelijke verandering te realiseren. Door het concentreren van Kennis, Kapitaal & Visie willen wij een bijdrage leveren aan het realiseren van de maatschappij van morgen. De maatschappij waarbij de belangen van de burger weer centraal staan.

 
               Organisatie

           info@internationalbusinessclinic.nl     

   Contact

© Copyright 2020. All Rights Reserved.