Diensten

DIENSTEN


Wij leveren losse diensten en gestructureerde diensten die speciaal ingericht zijn voor de volgende doelgroepen: start-up, zzp en de kleine ondernemer. Deze "structured services" zijn het product van extensief onderzoek en praktijk ervaring en zijn zorgvuldig samengesteld om uw succes als ondernemer te maximaliseren. Bepaalde diensten hebben een grotere waarde indien zij in samenhang met elkaar geleverd worden.


De diensten zijn uiteraard ook afzonderlijk beschikbaar. Zie het kopje "losse diensten" voor een meer gedetailleerde beschrijving van de specifieke diensten.

Start-up

 

 • Business plan
 • Rechtsvorm
 • 2 contracten op maat (bijv. algemene voorwaarden & een NDA)
 • Logo & Huisstijl
 • Website


Een kwaliteit die veel ondernemers bezitten is kansen signaleren en meteen tot actie overgaan. Dit kan lucratief zijn maar het eindigt ook vaak in een mislukking. Is het businessmodel überhaupt wel levensvatbaar? Veel ideeën vinden vroegtijdig hun einde vanwege slechte executie.

Een gedegen businessplan geeft verdieping van het inzicht in de markt en de bedrijfsactiviteiten, ook geeft het richting en een toekomstperspectief. Het begint met de visie. Uit het businessplan volgt het inzicht hoe de bedrijfsactiviteiten het best vorm kunnen krijgen en in wat voor rechtsvorm deze het beste gegoten kunnen worden. De opgedane kennis wat betreft onder meer de risico's komt ook van pas bij het opstellen van de contracten.

Het marktonderzoek en een goed begrip van de eigen kwaliteiten geeft een beeld van hoe de onderneming zich marketingtechnisch het best in de markt kan zetten. Op basis van deze inzichten ontwikkelen wij de grafische dimensie van het bedrijf.


Voordeeltarief:  1.249,- ex. BTW


ZZP

 • Strategisch consult
 • Risico analyse
 • 2 contracten op maat (bijv. een overeenkomst van opdracht & een samenwerkingsovereenkomst)


Onderzoek gedaan door IBC wijst uit dat een groot deel van de ZZP'ers fundamenteel verschillen van ondernemers in de doelstellingen die zij nastreven. Het ZZP product is op grond van deze inzichten ontwikkeld. Via strategisch consult brengen wij de ambities van de ZZP'er in kaart. Wij zullen hier ook creatief inhoudelijke input leveren. Dit vormt een interactief proces waarin de ZZP'er sterk gecentreerd wordt. Vervolgens kijken wij in hoeverre de organisatie is ingericht op het realiseren van deze doelstellingen. In de risico analyse wordt het risicoprofiel van de bedrijfsactiviteiten in relatie tot de organisatiestructuur in kaart gebracht. Vervolgens wordt er een strategisch inhoudelijke aanbeveling gegeven omtrent de te nemen stappen. Op basis van deze analyse stellen wij twee contracten op die deze risico's op adequate wijze mitigeren.


Voordeeltarief:  549,- ex. BTW


Kleine ondernemer

 • Strategisch Consult (Optioneel) - niet in prijs inbegrepen
 • Risico analyse
 • Groei-analyse
 • 2 Contracten (bijv. een bruikleenovereenkomst & een arbeidsovereenkomst)
 • Rebranding (logo, huisstijl & website)


Deze diensten zijn samengesteld voor de ondernemer met serieuze groeiambitie. Het kan voorkomen dat een ondernemer een prachtige onderneming heeft opgebouwd maar tegen een plafond aanzit. Wij brengen deze barrières in kaart en formuleren gerichte strategieën voor het elimineren van deze weerstanden om de ondernemer in staat te stellen zijn onderneming naar een hoger niveau te tillen.


Voordeeltarief:  1.349,- ex. BTW


Losse diensten

Juridisch

 • Oprichting rechtsvorm

Bij de oprichting van de rechtsvorm adviseren wij u over welke rechtsvorm het beste bij uw onderneming past. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld aansprakelijkheid, de rechtsverhouding tussen de participerende personen, de vertegenwoordigingsbevoegdheden, et al.


> B.V.                                                                              349,-  ex. BTW

Ontwerp-oprichtingsakte, opstellen van statuten, verzending oprichtingsakte naar de KvK, plaatsen en verdelen van aandelen, inschrijving BV in de KvK, aandeelhoudersregister, uittreksel van de KvK. Excl. inschrijfkosten Kamer van Koophandel.

> Stichting                                                                      € 349,-  ex. BTW

Ontwerp-oprichtingsakte, opstellen van statuten, inschrijving stichting & inschrijving bestuurders in de KvK, verzending oprichtingsakte naar de KvK, uittreksel van de KvK. Excl. inschrijfkosten Kamer van Koophandel.

> V.O.F.                                                                           200,-  ex. BTW

Oprichting Vennootschap onder Firma. Bij het oprichten van een V.O.F. is het ten zeerste aan te raden om een aantal belangrijke afspraken vast te leggen in een (V.O.F.)-contract. Daarom zit dit bij de prijs inbegrepen. Excl. inschrijfkosten Kamer van Koophandel.


 • Contract analyse                                                            € 90,-  ex. BTW

Nalopen van contractclausules aan de hand van wetgeving en laatste jurisprudentie. Advies vervat in rapport in PDF format.

 • Contract drafting                                                             150,- tot € 200,-  ex. BTW

Het opstellen van op maat gemaakte contracten. Algemene voorwaarden, NDA, overeenkomst van opdracht, samenwerkingsovereenkomst, et al.


Analyse & Onderzoek

 • Risico analyse                                                                349,-  ex. BTW

Analyse van bedrijfsactiviteiten in relatie tot organisatiestructuur. Er volgt een helder risicoprofiel van bedrijfsactiviteiten. Op basis van deze risico-assessment worden er methoden aanbevolen ter mitigering van deze bedrijfsrisico's.

 • Business plan                                                                 399,-  ex. BTW

Analyse Ondernemer, Organisatieanalyse, Marktonderzoek, Marketingplan, Financieel plan (€ 100,- ex. BTW per extra financieel scenario). Plan geleverd in pdf, Powerpoint & pitch formaat.                                                       

 • Groei-analyse                                                                 499,-  ex. BTW

Organisatieanalyse, Product of service analyse, Marktonderzoek, financieel plan, Groeistrategie.

 • Marketingplan                                                                399,-  ex. BTW

Situationele analyse, Interne analyse, Externe analyse, SWOT analyse, Marketingstrategie.


(Alle analyses worden geleverd in pdf.)


Design

Wij zijn in staat om al uw grafische opdrachten af te handelen. Denk onder meer aan;

 • Website                                                                            299,-  ex. BTW

Website of webshop, keuze uit verschillende designs, persoonlijk contact & ondersteuning en personalisering product door ontwikkelaar.

 • Logo ontwerpen                                                               199,-  ex. BTW   

Logo ontwerp, 3 concepten, ongelimiteerd aanpassen tot tevredenheid.

 • Logo & Huisstijl ontwerpen                                              399,-  ex. BTW

Ontwerpen van logo, visitekaarten, briefpapier, enveloppen (3 concepten).

 • Visitekaarten ontwerpen                                                   69,-   ex. BTW
 • Flyers ontwerpen                                                              149,- ex. BTW
 • Custom opdrachten
 • Rebranding                                                                       699,- ex. BTW

Aansluitend op een marktstrategie die een andere positionering nastreeft voor een product of bedrijf en waarmee een grotere doelgroep bereikt kan worden, kunnen de volgende facetten van de onderneming een nieuwe invulling krijgen: naam, slogan, logo, huisstijl, website of andere vormgeving. Een dergelijke nieuwe invulling kan het best gepaard gaan met een uitgedacht marketingplan.


       

 


           info@internationalbusinessclinic.nl     

   Contact

© Copyright 2020. All Rights Reserved.