Pro Bono


            PRO BONOWij zien een samenleving die erg ontwricht is. Het is onze overtuiging dat veel van de hedendaagse problematiek in onze samenleving “symptomen” zijn van dieper gelegen systemische gebreken. In de kern zijn deze vaak te herleiden tot de economische disbalans die in toenemende mate haar effecten door de gehele maatschappij doet voelen.


Een ondernemer die kwalitatief hoogstaand advies zoekt, kan dit eigenlijk niet vinden zonder daar hoge bedragen voor te moeten neertellen. Het zorgt er niet alleen voor dat er sprake is van onbenut potentieel maar ook dat er voor een bepaald segment sprake is van een structurele competitieve achterstand. Het is daarom dat wij op grond van weloverwogen criteria pro bono dienstverlening beschikbaar stellen aan bepaalde ondernemers.
De criteria op grond waarvan iemand in aanmerking kan komen voor pro bono dienstverlening:


Kwaliteit van de ondernemer

- Ondernemers met een arbeidsbeperking

- Ondernemers behorend tot een etnische minderheid

- Ondernemers van 65+ jaar


 

Onderzoek gedaan door IBC wijst uit dat het specifiek deze subgroep van ondernemers zijn die kampen met bovengemiddelde problemen in de realisatie van een levensvatbaar bedrijf resulterende in oververtegenwoordiging in de failllissementscijfers.


De aard van het initiatief

Er zijn veel mensen die met goede ideeën rondlopen om de wereld een beetje beter te maken maar die niet goed weten waar ze moeten beginnen. Het omzetten van uw idee in een levensvatbaar initiatief is een proces waar wij U graag in ondersteunen. Van het schrijven van een beleidsplan tot de inventarisatie van subsidiemogelijkheden, wij kunnen U in  een breed scala aan activiteiten bijstaan.


Het kan ook zijn dat U reeds een organisatie heeft opgericht maar dat U moeite heeft met een of meer facetten van het ondernemerschap. Of dat U behoefte heeft aan een strategisch / creatieve sparringpartner. Wij helpen U graag bij het realiseren van uw doelstellingen.


Het inkomen van de ondernemer

 

Uit een onderzoek gedaan door IBC blijkt dat er een groeiend aantal ondernemers vertegenwoordigd is in de verborgen werkeloosheidscijfers. Deze beroepsgroep heeft niet dezelfde rechtswaarborgen als een werknemer en kostenbesparingen worden niet in de laatste plaats gerealiseerd door het opzeggen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, nalaten van het treffen van een pensioenregeling en andere maatregelen die een werknemer als vanzelfsprekend ervaart. Er valt  door gerichte ondersteuning van deze beroepsgroep grote maatschappelijke winst te behalen.


Indien u momenteel in de bijstand zit  en een bedrijf wilt opzetten, een inkomen hebt dat op of onder bijstandsniveau zit dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor pro bono dienstverlening.


Denkt u op grond van de hierboven uiteengezette criteria in aanmerking te komen voor pro bono dienstverlening of wilt u meer informatie?


Stuur dan een mailtje naar:


probono@internationalbusinessclinic.nl

           info@internationalbusinessclinic.nl     

   Contact

© Copyright 2020. All Rights Reserved.