Organisatie

ORGANISATIE

LABISI® is een door ons ontwikkeld organisatie-adviesmodel dat is opgebouwd uit de noodzakelijke disciplines om als organisatie uitzonderlijke prestaties te leveren. Het stelt U in staat om te kapitaliseren op de synergievoordelen die ontstaan uit de vereniging van deze competenties in een organisatie.


Onze kracht ligt in het realiseren van de ambities van onze cliënten.  Wij zijn als ondernemer in staat om het overzicht te houden over de belangen die voor U centraal staan. Het interdependente organisatie-adviesmodel in combinatie met onze excellente consultants stelt ons in staat om met innovatieve & onorthodoxe oplossingen te komen voor uw probleem.


 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen of bent u welkom op ons  spreekuur.Legal Architecture

 

Regeren is vooruitzien. De toegevoegde waarde van de juridische discipline als strategisch middel wordt nog altijd zwaar onderschat. De juridische diensten die wij  leveren zijn zorgvuldig gekozen vanwege de strategische waarde die zij vertegenwoordigen in het realiseren van een solide onderneming.


Elke handeling die een ondernemer verricht heeft een juridische dimensie. In het strategisch adviesproces biedt het juridisch instrumentarium veel mogelijkheden om risico's  van uw bedrijfsactiviteiten te mitigeren en uw anticiperend vermogen als ondernemer te vergroten.


Aanhoudende kritiek vanuit het bedrijfsleven is dat juristen zakelijke vraagstukken lineair benaderen en op   deze manier uw doelstellingen  veronachtzamen. Onze organisatiestructuur is zo ontwikkeld dat wij bij het leveren van onze juridische dienstverlening de bedrijfskundige dimensie meenemen. Deze integrale benadering stelt ons in staat om een superieur juridisch product af te leveren  waarbij uw belangen centraal staan.

Business Infrastructure 

Onze zakelijke filosofie is gebaseerd op een holistische benadering van het ondernemerschap. In de onderkenning dat net zoals de gezondheid van een mens afhangt van een precaire balans tussen verschillende variabelen die in nauwgezet verband functioneren, zo is een gezonde onderneming gebaseerd op het goed functioneren van de respectievelijke bedrijfsonderdelen.


Het opzetten en runnen van een levensvatbare onderneming vereist inzicht in elk aspect van uw onderneming. Het formuleren van een accurate bedrijfsstrategie is dan ook van essentieel belang. Het op adequate wijze wegen van alle determinanten in hun onderlinge betrekking beslaat meerdere disciplines.


Met deze theorie indachtig hebben wij diensten ontwikkeld die op integrale wijze met elkaar zijn verbonden om zo de waardevermeerdering te maximaliseren. 

Strategic Innovation

Een succesvolle onderneming is gericht op de toekomst en anticipeert op de ontwikkelingen van morgen. Een onderneming blijft competitief door constante innovatie. Het gaat om het realiseren van ideeën via het problematiseren van de werkelijkheid van morgen.


Wellicht zoekt de onderneming naar nieuwe ideeën en nieuwe manieren om te innoveren. Het is ook mogelijk dat u al een meer specifiek idee heeft binnen de bestaande onderneming en zich afvraagt op welke wijze dit concept het beste kan worden gerealiseerd.

 


           info@internationalbusinessclinic.nl     

   Contact

© Copyright 2020. All Rights Reserved.